Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου ενόψει της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος