Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας μετατροπής μικροφίλμ σε ψηφιακά αντίγραφα του Αρχείου Αγωνιστών της ΕΒΕ