Διακοπές ηλεκτροδότησης στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Βοτανικό