Διευκρινίσεις Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος βέλτιστης διακίνησης τεκμηρίων (Logistics) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,