Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικού για τον φωτισμό των κτηρίων, για τις ανάγκες της ΕΒΕ