2η ορθή επανάληψη πρόσκλησης για το φορέα που θα αναλάβει την πιστοποίηση της ΕΒΕ κατά το πρότυπο ISO 9001 2015