Επισκευή, συντήρηση, προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών για τις ανάγκες του C/R του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ