Τμήμα Αναγνωστηρίων

Το Τμήμα του Αναγνωστηρίου της Ε.Β.Ε είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των συλλογών της Ε.Β.Ε, το υλικό των οποίων χαρακτηρίζεται αφενός πλούσιο αριθμητικά λαμβανομένης υπόψιν και της συνεχούς ενημέρωσής του από την ελληνική εκδοτική παραγωγή και αφετέρου πολύτιμο λόγω της σπανιότητας των εκδόσεων καθώς παλαίτυπα και αρχέτυπα εντάσσονται στη δυναμική της συλλογής της ΕΒΕ. Η εξυπηρέτηση και παροχή παντός είδους βιβλιογραφικής πληροφορίας στους αναγνώστες γίνεται τόσο κατά την αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους στην Ε.Β.Ε, όσο και εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής ή συμβατικής αλληλογραφίας. Στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται η πραγματοποίηση ξεναγήσεων σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου, σπουδαστές και φοιτητές. Ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνεται για άτομα με ιδιαίτερες δεξιότητες με την τεχνολογική υποστήριξή τους κατά την παραμονή τους στην Ε.Β.Ε.