Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας οκτώ συρταριέρων για χάρτες για τις ανάγκες της ΕΒΕ