Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 2 σαρωτών Kodak και 2 αδειών λογισμικού σάρωσης για τις ανάγκες της ΕΒΕ