Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης κεντρικού UPS στο κτήριο της ΕΒΕ στη Λ. Αθηνών 31-33