Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς των συλλογών και λοιπού εξοπλισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος