Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών επισκευής κλιματιστικών μονάδων του κεντρικού κτηρίου της ΕΒΕ