Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση τοποθέτησης σκίαστρου στην οροφή των Αναγνωστηρίων του κεντρικού κτηρίου της ΕΒΕ