Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 17, 18-6-2017