Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδικών ηλεκτρικών σκουπών αρχείων - προθηκών της ΕΒΕ