Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών αποθήκευσης φωτογραφικού υλικού της ΕΒΕ