Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών συντήρησης και αποκατάστασης έντυπο βιβλιακού χειρόγραφου και άλλου υλικού για τις ανάγκες της ΕΒΕ