Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κτήριο του Βοτανικού (Σπύρου Πάτση 12 & Λεωφόρος Αθηνών 31-33) δε θα είναι διαθέσιμες για το κοινό, την Πέμπτη 16/03/2017 από τις 10:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. λόγω της διεξαγωγής του 4oυ Εργαστηρίου Εσωτερικής Μετάβασης.

 

Από τη Διεύθυνση

 

 

 

 

ANNOUNCEMENT

 

We would like to inform you that the services provided by the National Library Of Greece at the Botanikos Building ( Spyrou Patsi 12 & Leoforos Athinon 31-33), will not be available for the public on the 16th of March 2017 from 10:00 a.m. till 14:00 p.m., due to the seminar: “Fourth Internal Transition Workshop”.