Έρευνα για την ανάγνωση βιβλίων στην Ελλάδα

Έρευνα για την ανάγνωση βιβλίων στην Ελλάδα

Πάρτε μέρος στην έρευνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης για την ανάγνωση στην Ελλάδα και βοηθήστε μας να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας σχετικά με το βιβλίο!

Ερωτηματολόγιο έρευνας: http://bit.ly/2gkralr