Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ και ΥΣΑ

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ και ΥΣΑ

Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς έρευνας, ψηφιοποίησης και μικροφωτογράφησης υπεγράφη μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) με σκοπό την εκπαίδευση - απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας για το προσωπικό και των δύο φορέων.

Τη συμφωνία υπέγραψαν στις 4 Αυγούστου 2016 ο Δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ και ο Σχης Όθων Κυπριωτάκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Γραμματειακής και Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΓΕΣ / ΔΓΜΥ.

Η ΕΒΕ διαχειρίζεται το υλικό των εθνικών συλλογών, με υλικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οιασδήποτε γλώσσας και μορφής και το καθιστά προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. Λειτουργεί ως εθνικό βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο στους τομείς της βιβλιογραφίας και της συντήρησης, διατήρησης, ψηφιοποίησης και αποκατάστασης υλικού και της πληροφόρησης που έχει σχέση με αυτά, και έχει μακρά εξειδίκευση στους τομείς της εμφάνισης και αναπαραγωγής μικροφίλμ.

Η ΥΣΑ λειτουργεί προγράμματα ψηφιοποίησης με σύγχρονα μηχανήματα ψηφιοποίησης και παραγωγής μικροφίλμ από ψηφιοποιημένο αρχείο, τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου της ΥΣΑ», που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013.