Κατάλογος Ελλήνων Εκδοτών

Ελληνικό κέντρο διαχείρισης ISBN - ISMN - ISSN

Ηλεκτρονικός Κατάλογος

O Kατάλογος των Ελλήνων Εκδοτών στην ηλεκτρονική του μορφή του, όπως παρουσιάζεται εδώ, έχει ενημερωθεί με νεότερα στοιχεία και θα ενημερώνεται συνεχώς με τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα ISBN εκδότες, ώστε να παρέχεται άμεση πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους.

Τρόπος Χρήσης Καταλόγoυ

Ο Κατάλογος αυτός, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού των Ελλήνων εκδοτών, αποτελείται από δύο μέρη, τον αλφαβητικό κατάλογο των εκδοτών και τον κατάλογο των εκδοτών με ISBN. Στον ηλεκτρονικό κατάλογο είναι δυνατή η αναζήτηση με το όνομα των εκδοτών ή συνεκδοτών ή με την επωνυμία του εκδοτικού φορέα, όπως αυτή μας έχει δηλωθεί, ή και με τον αριθμό ISBN της κάρτας του εκδότη. Τυχόν ελλείψεις στα παρατιθέμενα στοιχεία των εκδοτών του Καταλόγου οφείλονται κατά το πλείστον σε αδυναμία επικοινωνίας με τον εκδότη. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, όπως και για τις διορθώσεις λαθών ή αλλαγές ονομάτων, διευθύνσεων, τηλεφώνων κ.λ.π., παρακαλείσθε να απευθύνεστε στις υπαλλήλους που διαχειρίζονται την κατάρτιση του Καταλόγου , κα Σταυρούλα Βερβενιώτου, Υπεύθυνη του Γραφείου ISBN, Λεωφ.Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12, Αθήνα Τ.Κ. 10447,τηλ. 210-347-0117, 210-347-0335, 210-347-0551, 210-347-0057, 210-347-0767, 210-347-0330 fax 210-360-8141, e-mail: verveniotou@nlg.gr