Ψηφιοποίηση χειρογράφων ΕΒΕ - Συνεργασία με το CSNTM

Ψηφιοποίηση χειρογράφων ΕΒΕ - Συνεργασία με το CSNTM

Στις 7 Ιανουαρίου του 2015 η ΕΒΕ και το CSNTM (Κέντρο για την Μελέτη των Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης) σύναψαν συμφωνία για την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης που διαθέτει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης που είναι γραμμένα στην Κοινή Ελληνική, η οποία καθιερώθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο ως διεθνής γλώσσα της εποχής, αποτελούν ανεκτίμητους θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας με ανυπολόγιστη θρησκευτική και ιστορική αξία. Από τα 5.800 περίπου ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης που έχουν διασωθεί διεθνώς, στην ΕΒΕ ανήκουν πάνω από 300. Η ψηφιοποίηση των χειρογράφων αυτών που ξεκίνησε στις 15 Μαΐου και θα διαρκέσει έως και την 1η Σεπτεμβρίου του 2016, αποτελεί μια συναρπαστική ευκαιρία όχι μόνο για την επιστημονική έρευνα, αλλά και για τη διαφύλαξη, αξιοποίηση και διάδοση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Βάσει της συμφωνίας, η ΕΒΕ έχει όλα τα δικαιώματα του φυσικού και ψηφιακού υλικού και εκχωρεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των ψηφιακών αντιγράφων εντός των εγκαταστάσεων του CSNTM.

 

Το  CSNTM (Center for the Study of New Testament Manuscripts) ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το 2002 στο Τέξας από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Ντάλλας κ. Daniel B. Wallace, και τελεί υπό την αιγίδα του CRECD (The Center for the Research of Early Christian Documents). Βασική αποστολή του CSNTM είναι η συντήρηση και ψηφιοποίηση (με εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας) των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης παγκοσμίως με απώτερο σκοπό τη διάσωσή τους για τις επόμενες γενιές μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CSNTM και τις δράσεις του σε διεθνές επίπεδο μπορεί να αναζητήσει κανείς  στην ιστοσελίδα www.csntm.org.