Μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας στην Εθνική Βιβλιοθήκη

22-06-2013

      19/04/2013 - 22/06/2013: Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε έναν κύκλο μαθημάτων Παγκόσμιας Ιστορίας με τίτλο:

«Δεκαέξι μικρά μαθήματα για έναν μεγάλο κόσμο»

Τα μαθήματα προσφέρθηκαν από την κα Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.