"Όταν ο Ιπποκράτης συναντά... τη Θέμιδα" - Ιατρονομικά. Συζήτηση για το νέο βιβλίο του Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μ. Μουτσόπουλου στην ΕΒΕ

16-04-2013