Σχεδιασμός και υλοποίηση

Ο παρών ιστοχώρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος δημιουργήθηκε από στελέχη της ομάδας MADGIK του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ».

Επιβλέπων: Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης

Σχεδιασμός και υλοποίηση:
Εβίτα Μαΐλλη
Χάρης Δημητρόπουλος

Ευχαριστούμε τον προϊστάμενο του τμήματος Μηχανογράφησης κ. Δημήτρη Ζυγούκη και τα μέλη του τμήματος Μηχανογράφησης για την άψογη 
συνεργασία, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα στελέχη της ΕΒΕ για τη συνδρομή τους στην τελική διαμόρφωση του περιεχομένου.