Εκδόσεις

Η ΕΒΕ εκδίδει καταλόγους, πρότυπα και εγχειρίδια βιβλιοθηκονομικά για την οργάνωση των βιβλιοθηκών και γενικά για την εξυπηρέτηση της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας.

Βιβλιογραφία:

1. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1989-1993.-Αθήνα : ΕΒΕ, 1990-1996.ISSN 1105-3046
2. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1994-1996.-Αθήνα : ΕΚΕΒΙ,1998-2001.ISSN 1105-3046
3. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1994. –Αθήνα : ΕΚΕΒΙ, 1998, 1087 σ. ISBN 960-7060-12-1.
4. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία, 1989-1994. (Έκδοση σε CD-ROM). –Αθήνα : ΕΚΕΒΙ, 1999.
5. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία, 1989-2000. (Έκδοση σε CD-ROM). ISSN 1108-4022

Κατάλογοι:

1. Κατάλογος Ελληνικών Θεματικών Επικεφαλίδων. Επιμέλεια Ιωάννα Μανιάτη. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1991. 642 σ. ISBN 960-7060-02-4.

2. Κατάλογος Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων. Επιμέλεια Ιωάννα Τσούτσου-Δημοπούλου. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1992. 252 σ. ISBN 960-7060-04-0.

3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Γ., Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. –Αθήναι : ΕΒΕ, 1996. 203 σ. ISBN 960-7060-10-5.

4. Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης: Κατάλογος Έκθεσης. –Αθήνα : [ΕΒΕ], 1999.355 σ. ISBN 960-7060-15-6.

5. Αρχείο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων. (Έκδοση σε CD-ROM) Αθήνα: ΕΒΕ, 2003 ISBN 960-7060-20-2

6. Κατάλογος Ελλήνων Εκδοτών Συστήματος ISBN 1988 - 2000, Αθήνα: Ε.Β.Ε., 2001.486σ. ISBN 960- 7060-18-0

Πρότυπα και Εγχειρίδια:

1. Εγχειρίδιο UNIMARC. Επιμέλεια έκδοσης Brian P. Holt. Μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ.Δ. Μπώκος. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1993-1996. (2 τ.) ISBN 960-7060-06-7 (τ. 1), ISBN 960-7060-11-3 (τ. 2).

2. UNIMARC/Authorities: Γενική Διάταξη για Καθιερωμένους Τύπους. Μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ.Δ. Μπώκος. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1996. 126 σ. ISBN 960-7060-08-3.

3. Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Μουσικής (ISMN) - Εγχειρίδιο οδηγιών. Μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Βιργινία Παπαζιάν. Αθήνα: Ε.Β.Ε., 2003 30σ. ISBN 960-7060-21-0

Ενημερωτικά Έντυπα:

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Αποστολή και υπηρεσίες προς τους πολίτες. Αθήνα: ΕΒΕ, 1998. 68σ. ISBN 960-7060-13-Χ.