Ψηφιακές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Περιγραφή Ηλεκτρονική διεύθυνση

ISBN,

ISMN,

ISSN

Το Ελληνικό Κέντρο ISBN, ISSN, ISMN, υπάγεται στο Τμήμα Εισαγωγής της Ε.Β.Ε. και είναι αρμόδιο για την χορήγηση των Διεθνών Αριθμών ISBN, ISSN, ISMN.

και OPAC ISBN, ISSN, ISMN.

Εθνικό κέντρο

ISBN / ISMN / ISSN

OPAC

Ο OPAC (Online Public Access Catalog) περιέχει τις εγγραφές των βιβλιογραφικών στοιχείων του υλικού της ΕΒΕ (πλην χειρογράφων) και παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ποικίλων μορφών αναζήτησης του υλικού αυτού, μέσω των διαφόρων ευρετηρίων που περιλαμβάνονται.

OPAC

Ελληνική

Εθνική

Βιβλιογραφία

Η Εθνική Βιβλιογραφία αποτελεί την επίσημη καταγραφή της Εκδοτικής Παραγωγής της χώρας μας. http://nbib.nlg.gr/

Χειρόγραφα

και

Ομοιότυπα

 

Το ΤΧΟ θησαυρίζει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών κωδίκων διεθνώς και πολύτιμα αρχεία. Το πρωτότυπο

αυτό υλικό είναι προσβάσιμο στο αναγνωστήριο χειρογράφων, ενώ μέρος του και εξ αποστάσεως σε ψηφιακή μορφή.

 

Επετηρίδες

 

Επιστημονικές Επετηρίδες των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τα έτη από 1925 έως το 1977.

 

http://epet.nlg.gr/

Εφημερίδες

Το e-φημερίς αποτελεί μια συλλογή ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με δυνατότητα αναζητήσεων.

e-εφημερίς

 

Περιοδικά

 

Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα (ΕΛΙΑ) Περιοδικά

 

ebooks

 

Springer ebooks πλήρως Διαθέσιμα μέσω του δικτύου της ΕΒΕ ebooks
z3950

 

Βιβλιογραφικές εγγραφές Μορφής unimac                  z3950.nlg.gr:210/biblios

Καθιερωμένοι Όροι (Authorities) Μορφής unimac      z3950.nlg.gr:210/authorities

 

 

 

 ISIL

 

Ελληνικό Κέντρο Διαχείρισης ISIL ISIL