Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

IFLA

The European Library

Europeana

The Unesco Library

The British Library

Bibliothèque nationale de France

Library of Congress

World History

Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)

Δημόσιες Βιβλιοθήκες/Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Βιβλιοθήκη «Ιωάννης Συκουτρής», Ακαδημία Αθηνών

Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης/ΤΕΙΑΘ

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης/ ΑΤΕΙΘ

Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας/ Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος