Αίτηση φίλου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος επιχειρεί τον τελευταίο χρόνο να ανοίξει τις πόρτες της και να αναλάβει ενεργότερο ρόλο σε θέματα πολιτισμού και παιδείας. Επανακτώντας το ρόλο της ως πνευματικού οδηγού αλλά και χώρου συνάντησης και συνδιαλλαγής ιδεών, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος προχωρεί στην πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων, με γνώμονα την υποστήριξη θεσμών και αξιών πολιτισμού και ανθρωπισμού αλλά και την δημιουργία δεσμών με άλλους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού. Επίσης σημαντική είναι και η  προσπάθεια που καταβάλλεται για μεγαλύτερη πρόσβαση του κοινού στην μεγάλη εθνική παρακαταθήκη της  η ΕΒΕ οποίας αποτελεί θεματοφύλακα.

Στο πλαίσιο αυτό ο σύλλογος Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος έχει επιτέλους την ευκαιρία σε σύμπνοια με τη Διοίκηση της ΕΒΕ να αποτελέσει βασικό υποστηρικτή στην προβολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του έργου που επιτελεί με στόχο τη δημιουργία μιας συμβιωτικής σχέσης με το ευρύτερο πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το Σωματείο των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, σε στενή συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, υλοποιούν τους παρακάτω σκοπούς:

 • Τη διαρκή, συστηματική και παντοειδή αρωγή, υποστήριξη και προβολή των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
 • Την αναζήτηση των απαραίτητων πόρων και υλικών μέσων για την εν γένει οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος που θα αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των προγραμμάτων.
 • Την οργάνωση, πάντα σε στενή συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, εκδηλώσεων προβολής και ανάδειξης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των συλλογών της.
 • Τη βοήθεια στον εμπλουτισμό των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με δωρεές, κληροδοσίες, αγορές, κ.α.

Ο Σύλλογος των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος επανακτά ρόλο συνεπικουρώντας το έργο της Διοίκησης της ΕΒΕ και ίσταται σε έμπρακτο αρωγό, συνεργάτη και πραγματικό Φίλο. Ευχαριστούμε την τωρινή Διοίκηση της ΕΒΕ για το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο μας αγκάλιασε. Η ΕΒΕ έχει την ανάγκη αληθινών Φίλων που να συμμερίζονται και να βοηθούν στο δύσκολο,ιδιαίτερα τις μέρες αυτές, έργο.

Οι Φίλοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

 

Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος»

 1. Πρόεδρος: κ. Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου
 2. Αντιπρόεδρος: κ. Χριστόδουλος Τσακιρέλλης
 3. Γενικός Γραμματέας: κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης
 4. Ειδική Γραμματέας: κ. Γρηγορία Μπραουδάκη
 5. Ταμίας: κ. Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
 6. Μέλη:
  α) κ. Ορέστης Τσόλας
  β) κ. Στέλλιος Μπότσης

Επίτιμοι πρόεδροι

κ. Γεώργιος Δολιανίτης

κ. Ιωάννης Καιροφύλλας

Για να γίνει κάποιος μέλος του «Συλλόγου των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος» απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Ετήσια συνδρομή: 20 €

Πληροφορίες στο:
Γραφείο του «Συλλόγου των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος»
Εμ. Μπενάκη 30
ΤΚ 10678 Αθήνα
 e-mail: kkorre@phil.uoa.gr

 

Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης:

Προς:

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος