Στρατηγικό σχέδιο

Δείτε από εδώ το στρατηγικό σχέδιο της βιβλιοθήκης σε μορφή pdf.