Τελευταία νέα

Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Φεβρουάριος 2016
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Οικον. Ετους 2015
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
60η συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για Επισκευή - συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της ΕΒΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ της ΕΒΕ ΜΕ ΤΟ ΕΔΕΤ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ της ΕΒΕ
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Εκτέλεση προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για προμήθεια ενός φωτιζόμενου φύλλου Α4
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για προμήθεια επιτραπέζιων φωτιζόμενων μεγεθυντικών φακών

Pages