Τελευταία νέα

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας μελανιών εκτυπωτών
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ και ΥΣΑ
UNESCO: Η Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας υπηρεσίας SMS gateway
2η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς συντήρησης του κεντρικού UPS (30KVA)
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας μικροεργαλείων
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες φύλαξης
Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς για εκτέλεση ηλεκτρολογικώ εργασιών με το ανάλογο υλικό για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ορθή επανάληψη για πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς για επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΒΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ “SPORTS, SOCIETY AND CULTURE”
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Pages