Τελευταία νέα

Έρευνα για την ανάγνωση βιβλίων στην Ελλάδα
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας 30 αδειών office 365 E5
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού 24ης φύλαξης με αρ. πρωτ. 2647/8-11-2016
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού (Ομάδα Α’, Β’, Γ΄) του Τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού υπηρεσίας συντήρησης
Εργαστήρια: Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών σε Πρόσφυγες και Μετανάστες 25/11/2016
Συνέδριο: Επαναδιατυπώνοντας τις ευρωπαϊκές αξίες 11-12/11/2016
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών μηχανοργάνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Pages