Τελευταία νέα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς επισκευής κλιματιστικών
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης έργου (δημιουργίας χώρου Data Center) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ και ΒτΒ
Ιστοσελίδα Μετάβασης της ΕΒΕ
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Διεξαγωγή ημερίδας με τίτλο «Αρχεία - Η ιστορική σημασία τους
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Έρευνα για την ανάγνωση βιβλίων στην Ελλάδα
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας 30 αδειών office 365 E5
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού 24ης φύλαξης με αρ. πρωτ. 2647/8-11-2016

Pages