Τελευταία νέα

Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Αναζητώντας το Ζορμπά με το Γιώργο Χωραφά
Διεθνής Συνάντηση Βιβλιοθηκονόμων IFLA
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ 2016
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Επίσκεψη του ΓΔ της ΕΒΕ στις ΗΠΑ μετά από πρόσκληση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Διευκρινίσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής e-fimeris 104
Ανακοίνωση Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης
2η παράταση υποβολής προσφορών για την εφαρμογή e- fimeris
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
2η Παροχή διευκρινήσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων του τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Παροχή διευκρινήσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων του τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Παράταση Υποβολής Προσφορών για την εφαρμογή e- fimeris
Παροχή διευκρινήσεων επί του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μίας ψηφιακής μηχανής
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τον εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση της εφαρμογής e-fimeris (ψηφιακή συλλογή των εφημερίδων)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μίας ψηφιακής μηχανής μεσαίου φορμάτ, νέας τεχνολογίας, με τα παρελκόμενά της, για τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας Ψηφιοποίησης\Μικροφωτογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας UPS και δικτυακού εξοπλισμού
Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων (servers, racks και συναφούς εξοπλισμού) του τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας λογισμικών επεξεργασίας εικόνας

Pages