Τελευταία νέα

Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ανάκληση πρόσκλησης
Ανακοίνωση κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας ειδών γραφικής ύλης
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας ειδών καθαριότητας
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης των κτηρίων της ΕΒΕ
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Mάρτιος 2017
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Δελτίο Τύπου Εθνικής Βιβλιοθήκης 21 Μαρτίου 2017
Σεμινάριο «Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές»
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Αναζητώντας το Ζορμπά με το Γιώργο Χωραφά
Διεθνής Συνάντηση Βιβλιοθηκονόμων IFLA
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ 2016
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Επίσκεψη του ΓΔ της ΕΒΕ στις ΗΠΑ μετά από πρόσκληση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Pages