Τελευταία νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών συντήρησης και αποκατάστασης έντυπο βιβλιακού χειρόγραφου και άλλου υλικού για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ανακοίνωση
Εκδηλώσεις της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού ΙΣΝ, Ιούνιος 2017
Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Χειρογράφων, Εντύπων, Ψηφιακών Γλωσσικών Πόρων και Αρχειακού Υλικού για Ειδικευόμενους Νέους Επιστήμονες
Ανακοίνωση
Ηλεκτρολογικές εργασίες κεντρικού κτιρίου ΕΒΕ
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ανάκληση πρόσκλησης
Ανακοίνωση κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας ειδών γραφικής ύλης
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας ειδών καθαριότητας
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης των κτηρίων της ΕΒΕ
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Mάρτιος 2017
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Δελτίο Τύπου Εθνικής Βιβλιοθήκης 21 Μαρτίου 2017
Σεμινάριο «Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές»
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Pages