Τελευταία νέα

Ανακοίνωση για τις υπηρεσίες προς το κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ανακοίνωση
Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών φωτογραφικής καταγραφής της διαδικασίας μετακόμισης των συλλογών της ΕΒΕ
Διευκρινίσεις για την ανανέωση αδειών λογισμικών
Ανακοινωση
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια (συνδρομή) και αγορά (μόνιμη πρόσβαση) ηλεκτρονικών πηγών (βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία) από διεθνείς εκδότες για τις ανάγκες τις ΕΒΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ CREATIVE CLOUD ADOBE
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου ενόψει της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εθνικής Βιλβλιοθήκης της Ελλάδος
Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 17-11-2017
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας μετατροπής μικροφίλμ σε ψηφιακά αντίγραφα του Αρχείου Αγωνιστών της ΕΒΕ
Διακοπές ηλεκτροδότησης στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Βοτανικό
Διευκρινίσεις Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος βέλτιστης διακίνησης τεκμηρίων (Logistics) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Σεπτέμβριος 2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος βέλτιστης διακίνησης τεκμηρίων (Logistics) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Pages