Τελευταία νέα

Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Δελτίο Τύπου Εθνικής Βιβλιοθήκης 21 Μαρτίου 2017
Σεμινάριο «Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές»
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Διεθνής Συνάντηση Βιβλιοθηκονόμων IFLA
Αναζητώντας το Ζορμπά με το Γιώργο Χωραφά
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ 2016
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Επίσκεψη του ΓΔ της ΕΒΕ στις ΗΠΑ μετά από πρόσκληση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Διευκρινίσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής e-fimeris 104
Ανακοίνωση Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης
2η παράταση υποβολής προσφορών για την εφαρμογή e- fimeris
Προς το Αναγνωστικό και Ερευνητικό Κοινό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
2η Παροχή διευκρινήσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων του τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Παροχή διευκρινήσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων του τμήματος Μηχανογράφησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Παράταση Υποβολής Προσφορών για την εφαρμογή e- fimeris
Παροχή διευκρινήσεων επί του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μίας ψηφιακής μηχανής
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας UPS και δικτυακού εξοπλισμού

Pages