Τελευταία νέα

Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 17-11-2017
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας μετατροπής μικροφίλμ σε ψηφιακά αντίγραφα του Αρχείου Αγωνιστών της ΕΒΕ
Διακοπές ηλεκτροδότησης στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Βοτανικό
Διευκρινίσεις Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος βέλτιστης διακίνησης τεκμηρίων (Logistics) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Σεπτέμβριος 2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος βέλτιστης διακίνησης τεκμηρίων (Logistics) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Επισκευή, συντήρηση, προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών για τις ανάγκες του C/R του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ
2η ορθή επανάληψη πρόσκλησης για το φορέα που θα αναλάβει την πιστοποίηση της ΕΒΕ κατά το πρότυπο ISO 9001 2015
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικού για τον φωτισμό των κτηρίων, για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Επανάληψη Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών συντήρησης και αποκατάστασης έντυπου βιβλιακού χειρόγραφου και άλλου υλικού για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Ορθή επανάληψη για την Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών του φορέα που θα αναλάβει τη πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Επανάληψη Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας Ανανέωσης – Αγοράς – Αντικατάστασης αδειών Microsoft για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών του φορέα που θα αναλάβει τη πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Eπανάληψη πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας οκτώ (8) συρταριέρων για χάρτες για τις ανάγκες της ΕΒΕ
Ανακοίνωση για το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού 16 φορητών υπολογιστών
Ανακοίνωση
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Αύγουστου 2017

Pages